За Съединението или възхода на България по времето на цар Симеон пишат кандидат-студентите по История на България в СУ

13 юли, 2012 08:03 | Висше образование, Кандидатстване | 1 коментар

За Съединението или възхода на България по времето на цар Симеон пишат кандидат-студентите по История на България в СУ

„Съединението на България през 1885 година и защитата му „и „Политически възход на българската държава при цар Симеон” се падна на изпита по История в СУ. Темите изтегли Калина Христова от Варна.

Изпитната комисия формулира темите в деня на изпита, така че те да покриват цялото учебно съдържание, заложено в програмата по История на България. При започване на изпита се изтеглят две теми, като всеки кандидат-студент има право да избере и да пише по една от тях.

Писменият изпит по История на България се състои в развиване на тема по даден исторически поблем. Времетраенето на изпита е 4 астрономически часа. Предложената изпитна програма е съставена въз основа на учебното съдържание по История на България за XI клас на СОУ – задължителна подготовка. В нея са включени основни проблеми, които са обединени в тематични кръгове и се отнасят до развитието на българската държава и на българското общество във времето от края на VII до средата на XX в.

Основни цели на изпита са да провери историческите знания на кандидат-студентите, предвидени в държавните образователни изсиквания за първо равнище,да провери уменията на кандидат-студентите за създаване на аргументиран текст по определен проблем и да провери нивото на владеене на книжовния български език, доколкото това е условие за създаване на правилен текст.

Предлаганият формат на изпита дава възможност да се установят и оценят историческите компетентности и езиковата култура на кандидат-студентите, а не на наизустени знания. Проверяват се техните умения за:
– ясна структура на изложението и разкриване на логическата връзка между събитията;
– правилен подбор на фактологическия материал и неговата систематизация в хронологическа последователност;
– анализ и обобщения върху определени събития, личности, явления и процеси, които са свързани с основните въпроси на темата;
– коректно използване на историческата терминология;
Оценката на историческите знания се осъществява на основата на:
– изчерпателността на фактологическия материал по зададената тема, заложен в учебната програма по История на България за XI клас на СОУ – задължителна подготовка;
– точна хронология на събитията, явленията и процесите, които са предмет на анализ и оценка в темата;
– изводи и обобщения по темата;
– езикова и стилистична грамотност на изложението;
При пропуск на основен въпрос оценката се намалява до две единици.

Димитър Василев

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата

  1. ioko коментира на 25 юли, 2012 г., 19:27 ч.

    Много добри теми според мен!