Излезе първо класиране в ПУ

23 юли, 2012 11:32 | Висше образование | 1 коментар

Излезе първо класиране в ПУ

Излезе първо класиране за прием в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Записването е от 23-и до 26-и юли.

„Молекулярна биология“, „Медицинска биология“ и „Психология” са най-желаните специалности в учебното заведение. Те се следват от специалности „Финанси“ в редовна форма на обучение и „Екология на биотехнологичните производства“ „Биоинформатика“ – редовно и „Биология“ – задочно.

Минималният бал за прием за „Молекулярна биология“ в Биологическия факултет е 35,95, за разлика от миналата година – 35,04. Мъжете ще се класират с 30,50, за разлика от 2011 г., когато долната граница беше 28,70.

За „Медицинска биология“ балът е 35,90 – за сравнение миналата година той е бил 34,70. При момчетата разликата спрямо резултатите от 2011 г. е минимална. Тогава те можеха да се записват с бал по-висок от 27,00, а сега – с 27,30. В тази специалност ще бъдат записани 48 човека, обясниха от висшето училище.

По 30 представители на двата пола ще бъдат записани в редовна форма на специалността „Психология“ на Педагогическия факултет. На първо класиране шанс да учат специалността имат жените с минимален резултат 34,71. Мъжете също са с висок успех – 31,80 е най-ниският бал за тях.

Още при предварителната кампания отличниците показаха най-голям интерес към новата специалност на Факултета по икономически и социални науки – „Финанси“. След редовната кандидатстудентска кампания на Пловдивския университет става ясно, че само отличници ще заемат 50-те места в редовна форма на обучение. Жените ще бъдат записвани с минимален резултат 34,50, а мъжете – с 28,80.

За 24-те бройки на „Екология на биотехнологичните производства“ в Биологическия факултет ще приемат момичета с над 34,00. При силния пол приемът ще е възможен със значително по-нисък бал – над 25,90. 34,00 е минималният бал за жени в специалностите „Биология“ – задочно, и „Биоинформатика“ – редовно обучение, като приемът е съответно за 8 и 13 места. Мъжете в двете специалности ще бъдат съответно 7 и 13, като в първата специалност ще се записват с общ успех над 24,60, а във втората – с повече от 27,75.

С високи оценки ще се приемат нови студенти във Факултета по икономически и социални науки. Последният класиран мъж в „Маркетинг“ – редовно, е с резултат от 28,08, докато при жените летвата е по-висока – минималният бал за тях е 33,50. Приетите в задочно обучение момчета и момичета са със сборна оценка съответно над 25,06 и над 31,38.

С висок минимален бал се влиза и в „Българска филология“. Там най-ниският сбор от оценки е 29,40 за редовно обучение за представителите и на двата пола, а за задочно – 30,00. За академичната 2011/2012 година в специалността ще бъдат записани 140 души – 100 в редовната форма на обучение и 40 – в задочната.
Сходен е резултатът и за „Приложна лингвистика“, в зависимост от избрания профил резултатите варират от 33,60 до 18,00, като най-високи са оценките при „Английски с немски“, а най-ниски- при „Немски с китайски език“. При т. нар. хибридни специалности прави впечатление, че за „Български и испански език“ най-ниският бал за прием е 20,40. За сметка на това в дебютиращата тази година комбинация „Български и китайски език“ Пловдивският университет ще приема с минимум 33,36.

Добри показатели имат и класиралите се за специалността „Право“, в която тази година ще бъдат приети 100 души за редовно обучение и 25 за задочно. В редовната форма минималният резултат за жените е 30,98, мъжете ще бъдат записвани с бал над 27,71. В задочна форма при момичетата минимумът е 30,80, а при момчетата – 27,39.
В кандидатстудентската кампания тази година жените отново държат първенство. Единствено в редовните бакалавърски програми „Теология“, „Физическо възпитание“ и „Джаз и поп изпълнителско изкуство“ минималните балове за момчетата са по-високи. В „Теология“ съотношението в резултатите между мъжете и жените е 30,32 : 27,84, а за „Физическо възпитание“ е 27,06 : 22,25. Най-малка е разликата за специалността „Джаз и поп изпълнителско изкуство“ – мъжете могат да се запишат при минимум 29,00, а жените – при 28,00 точки.

Същевременно с това най-слабите оценки в кампанията отново са показани от представителите на силния пол – минимален бал 18,00 за „Предучилищна педагогика и чужд език“, като дамите ще бъдат записвани със завидните 29,92 точки. Това е и най-голямата разлика между баловете за двата пола, коментираха от висшето училище.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата

  1. Х.P коментира на 3 август, 2012 г., 01:55 ч.

    очаквани резултати – донякъде….