Изпитът по математика в СУ е в събота

5 юли, 2012 14:51 | Висше образование, Денят | Няма коментари

Изпитът по математика в СУ е в събота

4-часовият часа изпит по математика за прием в СУ ще се проведе в събота, 7 юли 2012 г. Изпитът за първо равнище в  Алма Матер е писмен и се състои в решаване на осем задачи. Необходимо е решението на всяка задача да съдържа кратки обосновки и обяснения за означенията и въз основа на кои теореми, аксиоми или определения са извършени съответните доказателства, пресмятания, построения и изводи. Решаването на задачите не предполага използването на помощни изчислителни средства. Възможно е някои задачи на конкурсната тема да допускат по няколко начина на решения. Различните начини за решаване се оценяват еднакво. Освен това, ако на писмения изпит кандидат-студентът реши дадена задача по повече от един начин, зачита се само един от тях.

При провеждането на изпита се допуска използването на химикалки (пишещи синьо), черен молив, линийка, триъгълник, пергел и гума. Не се разрешава ползването на калкулатори, електронни бележници и портативни компютри.

Единственото разрешено помагало по време на изпита е Справочник по математика за кандидат-студенти, издаден от Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“ не по-рано от 2007 г. (с червена корица).

Подкрепете ни

Теми:
Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата