40 са пълните шестици в Техническия университет – София

21 юли, 2012 07:26 | Висше образование | 1 коментар

40 са пълните шестици в Техническия университет – София

ТУ-София пръв от висшите училища извърши класирането, седмица след редовния конкурсен тест. Само за първия ден (17 юли) 10% от класираните са се записали. По традиция университетът прави две класирания, второто от 23 юли е окончателно.

За 3432 явявания на проведените изпити слабите оценки са 9.8%, 5.4% са отличните и 40 пълни шестици.

Усилията на ръководството на ТУ – София през изминалата година, да популяризира пред обществото привлекателността на инженерната професия, дадоха резултат. По думите на зам.- ректора по учебната дейност и акредитация проф. Георги Михов, беше извършена безпрецедентна кандидатстудентска кампания и въпреки продължаващия демографски спад кандидат-студентите са повече от миналата година – 3277 за София и 1050 за Пловдив и Сливен.

ТУ – София направи доста промени в балообразуването и организацията на приема за 2012 г. Като много успешна стъпка е признаването на матурите по БЕЛ за равностойни на матурите по математика. Близо 800 са кандидатите, посочили за балообразуваща оценката си по БЕЛ. Направеният анализ показва, че преобладаващата част от тях имат и положена матура по математика, но оценката им е по-ниска.

Другият успешен ход са двата предварителни изпита в провинцията. Около 1000 кандидати от 20 града в страната са положили входящ тест близо до родното си място и дори в училището, където учат, което е антистресово и икономически по-изгодно.

Традиционно интересът към специалностите компютърни системи, комуникации, електроника, авиационна техника, автоматика и електроспециалностите се запазва. Засилен е интересът към инженерния дизайн, уникална перспективна специалност на границата на изкуството и техниката. Ръководството на Университета е обнадеждено, че ще изпълни държавната поръчка, която за бакалавърската степен е леко завишена.

И през тази година продължава започнатото адаптиране на учебните планове и програми, с цел те да бъдат ориентирани към потребностите на индустрията и пазара.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата

  1. жоро коментира на 22 юли, 2012 г., 23:46 ч.

    хехничарска работа