В новия брой на в. „Аз Буки” четете:

1 февруари, 2013 10:24 | Висше образование, Кредити | Няма коментари

В новия брой на в. „Аз Буки” четете:

С над 3-месечни финансови задължения забравете за студентското крeдитиране

Студентите задочници и дистанционно обучение и в бъдеще няма да могат да получават кредити за обучението си. Това означава, че ако младият човек премине от редовна в задочна форма на обучение, той веднага ще трябва да почне да връща взетите за образование кредити. Предложението за облекчаване на режима на студентското кредитиране направи Националното представителство на студентските съвети при първото обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за студентското кредитиране в ресорната парламентарна комисия. Просто искаме да прецизираме нещата съобразно практиката, коментира необходимостта от промени в законодателството главният секретар на МОМН Красимир Вълчев. Според него вече две години системата работи. Теглени са над 10 400 кредита за около 48 млн. лв. Усвоени към момента са половината от тях. Търсенето на кредити е функция на величината на таксата. Тя е по-висока в частните университети и в някои специалности като медицина, ветеринарна медицина, архитектура и т.н. На практика с новия закон не се променя параметрите на програмата, нито финансовият й модел. Все пак има известно затягане на режима. Така например студенти с тримесечни необслужени кредити към различни институции вече няма да могат да получават подкрепа от банките за своето обучение. Досега срокът беше 6-месечен. Ще продължим да настояваме, че на кредити за обучение трябва да имат право колегите във всички форми на обучение. Не фактът, че работиш, а по-ниската издръжка е водеща при избора да учиш
задочно или дистанционно, коментира председателят на Националното представителство Ангел Георгиев. В тези случаи таксите са по-ниски, а издръжката на живот – по-евтина. Нерешен остава и проблемът със сроковете за превеждане на парите от банките. Понякога се чака повече от 3–4 месеца. От студента обаче се иска до 1 месец от началото на семестъра да плати за обучението си. Банките пък се опасяват от трудности при връщането на кредити, отпуснати на студенти в България, граждани на друга страна от ЕС. Законът обаче ги задължава да третират чужденците равнопоставено с нашите. Вече има случай на холандски гражданин, теглил у нас кредит за обучението си в Американския университет в Благоевград.
Татяна Дикова

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата