Правописни тестове от състезанието за студенти по журналистика

28 февруари, 2013 13:46 | Бъди грамотен | 2 коментара

ТЕСТ 1

 1.   На кой от редовете е допусната правописна грешка?

А) възспирам, разстояние, гозба

Б) безсмислен, възприемам, изследовател

В) здрач, сглобявам, изсечен

Г) сценарий, растеж, фоайе

2.   На кой  ред всички думи са написани правилно?

А) гонидба, свадба, сбирка

Б) опасността, пустощта, сместта

В) порастна, съучасник, лешник

Г) въстание, безопасно, радостно

3.   В кое от изреченията е нарушена граматичната норма?

А) Приятелят, за когото ти говорих, заминава за Канада.

Б) На състезанието се явиха само няколко участника от факултета.

В) Най-малкият участник беше едва осемгодишен.

Г) Актьорът, играещ главната роля, получи няколко огромни букета.

4.   Къде няма грешка при употреба на учтива форма?

А) В студиото при нас е г-н Дамянов, на когото ще кажа – заповядайте и добре сте ни дошъл!

Б) Съжалявам, госпожо, че Вие сте объркани в този момент.

В) Не вярвам, че точно този ден сте били болна.

Г) Струва ми се, че сте станал много дързък и самоуверен.

5.   В кое от изреченията няма грешка при членуването?

А) Директорът се оказа най-изненадания от резултатът.

Б) Директорът се оказа най-изненаданият от резултатът.

В) Директора се оказа най-изненадания от резултата.

Г) Директорът се оказа най-изненаданият от резултата.

ТЕСТ 2

 

1.  Посочете на кой ред няма правописна грешка:

А) Нобелова награда, лондонска мъгла, Българско Възраждане

Б) незнаещ, невредим, не виждайки

В) благодарността, ористта, гласността

Г) национално-освободителен, черно-бял, светлосин

 

2. В кой от изразите е допусната правописна грешка?

А) искренни чувства                       В) светлинни ефекти

Б) непосредствени разговори         Г) съвременна архитектура

 

3. В кое изречение няма граматична грешка?

А) Въпреки че беше притеснена, тя не сподели с никой болката си.

Б) Той искаше хората да го запомнят дори и след смъртта си.

В) Недей ме пита за станалото, нищо не мога да ти кажа.

Г) Френските и италиански фирми се интересуват от този продукт.

 

4. В кое от изреченията има грешка при членуването?

А) С автора на доклада се запознах по-късно.

Б) Най-после настъпи последният кръг на състезанието.

В) Най-четеният роман от българите е романът „Под  игото“.

Г) Извикаха при директора ръководителят на проекта.

 

5. В кое изречение има пунктуационна грешка?

А) Архитектът, уморен и замислен, погледна отрупаната с чертежи маса и въздъхна.

Б) Той гледаше да не отговаря директно на въпросите, които му задаваха колегите.

В) Понякога, когато срещнеше погледите им се усмихваше дружелюбно.

Г) Ти не си самоуверен, макар че знаеш много неща.

ТЕСТ 3

 1.   На кой ред няма правописна грешка?

А) не вярвайки, невярващ, неверен

Б) гениялен, идеялен, влиятелен

В) потвърждавам, подтискам, подтиквам

Г) финна, искренна, постоянна

2.   На кой ред е допусната правописна грешка?

А) местност, съвременност, словесност

Б) неразбираем, не разбирайки, не разбрал

В) Съединени Американски Щати, Старият континент

Г) заместник-началник, физико-химически

3.   В кое от изреченията няма граматична грешка?

А) Българските и германски волейболисти изиграха интересен мач.

Б) В раницата има само няколко учебници и тетрадки.

В) Това момиче не допуска никой в своя свят.

Г) Колко въпроса от програмата си научила?

4.   В кое изречение има грешка при членуването?

А) В нощния мрак по улиците не се мяркаха минувачи.

Б) Пътя до върха изминахме за два часа.

В) На другия ден веста се разнесе бързо из града.

Г) Именно най-младия избраха за състезател на годината.

5.   Колко запетаи са пропуснати в изречението?

Без да продумат и дума те тръгнаха надолу по склона прегазиха реката която още не беше придошла от порои и на зазоряване влязоха в селото.

А) три         Б) четири            В )пет         Г) две

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата

  1. Александра коментира на 28 февруари, 2013 г., 16:34 ч.

    Мога да се похваля само с една грешка!

  2. Петър коментира на 28 февруари, 2013 г., 19:45 ч.

    И аз допуснах само една грешка,но честно казано,тестовете са нищо особено.Всеки човек,с нормално умствено развитие,би трябвало да се представи с до 1-2 грешки.