Нови правила за детските градини в Стара Загора

15 април, 2013 10:35 | Денят | Няма коментари

Нови правила за детските градини в Стара Загора

Община Стара Загора обяви новите правила за прием в детските градини. От тази година на територията на общината заявленията за постъпване в детско заведение ще се подават по електронен път. Предстои да бъде обявена точните дати, в които ще става това, тъй като системата все още се тества.

Запазва се и варианта с подаване на хартиено заявление на място. В този случай данните от него ще бъдат въвеждани в електронната система от директора на съответната детска градина.

От общината уточниха, че кандидатстването може да става само по един от двата начина. Родителите получават един входящ номер, с който детето им участва в класирането за прием.

Попълването на заявления и получаването на входящи номера ще бъде целогодишно, класирания ще се правят постоянно, ако в съответното детско заведение има свободни места. Едно дете може да кандидатства едновременно за шест детски градини. То обаче ще бъде прието само в една, съобразно поредността на посочените желания.

Задължително условие при подаване на заявлението е и родителят, и детето да са с настоящ адрес в община Стара Загора. Приемът на заявления се спира три дни преди обявената дата за класиране.

Самото класиране тази година ще става с помощта на точкова система. То ще бъде отделно за всяка детска градина и за всяка група в нея. При първото класиране електронната система ще класира децата до броя на определения капацитет за всяка възрастова група, а при всяко следващо класиране – според обявените от директора свободни места.

Сред критериите, носещи точки за класирането е родителят, който подава заявлението да няма изискуеми данъчни задължения. Това ще бъде удостоверявано с документ при подаване на заявлението и проверявано от директора на детското заведение при записването на детето. Точки се дават и при деца-сираци, с един родител, с неизвестен родител, деца, при които поне един член на семейството е с трайно намалена работоспособност от 71% до 100%, деца от многодетни семейства, деца-близнаци и др.

Неносещо точки, но пък важно за класирането условие е родителят, който подава заявлението да има и сключен трудов договор. Децата, които не са получили точки и са с неработещ родител ще участват в класирането едва най-накрая.

Срокът за записване след излизането на класирането е 15 работни дни. Това става с оригинал и копие на акта за раждане на детето и с личната карта на родителя. Прилагат се и документи, по критериите даващи точки на съответното дете.

Месечната такса за целодневните детски градини е 50 лева, за седмичните – 55 лева. Тя се заплаща от 1 до 10 число.

 

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата