СМГ гостува на НБУ във втория ден от IT седмицата

it_week_nbu_09

[Виж в цял размер]
it_week_nbu_02it_week_nbu_03it_week_nbu_04it_week_nbu_05it_week_nbu_06it_week_nbu_07it_week_nbu_08it_week_nbu_10it_week_nbu_11it_week_nbu_12it_week_nbu_13