Най-важното за изпита по БЕЛ в 7 клас

20 май, 2013 13:30 | Висше образование, Матура, Средно образование | Няма коментари

Най-важното за изпита по БЕЛ в 7 клас

Външното оценяване по БЕЛ в 7 клас започва в 10 ч.

Тестът съдържа 25 задачи по български език и литература. Задачите са два вида: със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е верният, и с кратък свободен отговор.

Отговорите отбелязвайте със син цвят на химикалката в листа за отговори.

Може да работите и върху тестовата книжка, но напомняме, че листът за отговори е официалният документ, който ще се оценява. Поради това е задължително верните според Вас отговори да отбелязвате внимателно в листа за отговори.

За да отбележите своя отговор, срещу номера на съответната задача зачертайте със знака X буквата на избрания от Вас отговор.

Ако след това прецените, че първоначалният Ви отговор не е верен, запълнете кръгчето с грешния отговор и зачертайте със знака Х буквата на друг отговор, който приемате за верен.

За задачите със свободен отговор в листа за отговор и е оставено празно място. Използвайте това място, за да запишете своя отговор.

Ако след това прецените, че записаният свободен отговор не е верен, задраскайте го с хоризонтална черта и запишете над него отговора, който според Вас е правилен.

Запомнете! Като действителен отговор на съответната задача се приема само този, чиято буква е зачертана със знака Х. За всяка задача трябва да е отбелязан не повече от един действителен отговор.

Подкрепете ни

Теми:
Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата