Тест по Обществени науки, гражданско образование и религия

27 май, 2013 08:15 | 7 клас, Тестове | Няма коментари

Публикуваме тест по Обществени науки, гражданско образование и религия. Националните външни оценявания започват в 10,00. Национално външно оценяване в 7. клас се организира в 1822  училища от системата на народната просвета.

Учениците полагат външното оценяване в училището, в което се осъществява обучението им, като се разпределят по зали на случаен принцип в рамките на училището.

За участие в национално външно оценяване не е необходимо предварително заявяване на желание от страна на учениците, тъй като всички ученици в 7. клас подлежат на такова.

 

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата