Започна лятната научна сесия на Юридическия факултет на ВСУ

22 юни, 2013 07:11 | Висше образование, Денят | Няма коментари

Започна лятната научна сесия на Юридическия факултет на ВСУ

С научна дискусия на тема „Новите предизвикателства пред правото”започна лятната научна сесия на Юридическия факултет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”.

В рамките на сесията се разглеждат теми, свързани с предизвикателствата пред публичното и частното право,  правното регулиране в сферата на сигурността, новите заплахи пред сигурността, противодействието на тероризма и интелигентните системи за сигурност. В нея участват десетки видни представители на университети и научни организации от страната и чужбина, сред които Киевският университет по право в Украйна, Университетите „Алфа” и ЕДУКОНС от Сърбия, Академията на МВР, Софийският университет „Св. Климент Охридски”, Великотърновският университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Бургаският свободен университет, Русенският университет „Ангел Кънчев”, представители на съдебната власт, студенти и преподаватели на Варненския свободен университет.

Сесията беше открита от заместник ректора на ВСУ проф. д-р Валери Стоянов и с въвеждаща лекция по темите на сигурността и риска на проф. д-р Петър Христов – декан на Юридическия факултет на ВСУ.

В своето експозе проф. Христов представи резултатите от изследване за използването на термина „риск” в българското право, направено от асистент Елисавета Ганева. Терминът се съдържа в 3634 текста, сред които 198 нормативни акта. Терминът „оценка на риска” се съдържа в 403, а „управление на риска” в 155 текста. Съществуват най-малко 10 различни дефиниции за риска в действащата нормативна уредба, допълни проф. Христов. Различните институции си служат с различна терминология и определения по отношение на риска, това поставя мениджърите, работещи с отделните структурни звена, в ситуация на „терминологична шизофрения”, посочи още деканът на Юридическия факултет на ВСУ, с което направи препратка и към форума на психолозите – част от научната сесия на факултета.

Давам шанс на младите колеги да обосноват в научна теория всички онези хипотези за юридическия риск, които ще представя, подчерта проф. Петър Христов. По-нататък в експозето си той направи кратък исторически преглед на юридическия термин „риск” от неговата поява през 15-и век до днес.

Програмата на научната сесия включва още теми, свързани с предизвикателствата пред европейската социология на правото, правото на културата, кибертероризма, защитата на класифицираната информация, феноменът корпоративна престъпност и др.

Втория ден на форума е посветен на проблемите на сигурността. Той стартира с доклад на тема „Съвременни предизвикателства пред Народното събрание на Република България” на проф. д-р Валери Стоянов. Гостите от Сърбия ще запознаят аудиторията с правното регулиране като средство за подобряване на екологичната сигурност в страната. Предстоят и пленарни доклади, свързани с новата парадигма на разузнаването, версиите в работата на разследващите полицаи, правните анализи на наемничеството и геноцида, психофизическата подготовка за лична защита и превенция срещу престъпността, европейските механизми за гражданска защита, фалшификациите и кражбите на културно-историческо наследство и др.

Наред с юридическите дискусии в рамките на форума се провежда и Дванадесетата международна научна конференция „Приложна психология – възможности и перспективи”, както и Майсторският клас на проф. Франко Джанини „Психодиагностика на личностови разстройства”, чиято дата е днес.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата