НСИ: 198 млн. лв. са парите за наука през 2012 г.

30 юни, 2013 08:58 | Денят, Наука, Финансиране | Няма коментари

НСИ: 198 млн. лв. са парите за наука през 2012 г.

През 2012 г. бюджетните разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) възлизат на 197,8 млн. лв., като в сравнение с 2011 г. се увеличават с 4,9%. Това сочат данните на НСИ.

Растежът в абсолютна стойност на бюджетните разходи за НИРД спрямо предходната година не се отразява върху техния относителен дял от брутния вътрешен продукт (БВП). През 2012 г. бюджетните разходи за НИРД съставляват 0,25% от БВП, запазвайки равнището си от 2011 година. България все още съществено изостава от средната стойност на този показател за Европейския съюз (ЕС) – 0,72% през 2011 година.

Структурата на бюджетните разходи за НИРД по социално-икономически цели се променя незначително спрямо предходната 2011 година. Най-голям е делът на държавната подкрепа за научните изследвания, насочени към „Общо развитие на знанието” – 45,4% от всички бюджетни разходи за НИРД, или 89,8 млн. лева. Тази социално-икономическа цел е основна и за Европейския съюз през 2011 г. с относителен дял от 50,2%.

Втората най-подкрепяна от държавата цел на научните изследвания през 2012 г. е „Развитие на селското и горското стопанство и риболова” (16,4%, или 32,5 млн. лв.), следвана от „Усъвършенстване на промишленото производство и технологиите“ (11,1%, или 21,9 млн. лв.) и „Развитие на образованието“ с дял от 7,9%, или 15,6 млн. лева.

През 2012 г. в сравнение с 2011 г. се наблюдава увеличение на бюджетните средства за НИРД, свързани с развитието на транспорта, телекомуникациите и друга инфраструктура и с развитието на здравеопазването. Намаление се регистрира в социално-икономическите цели „Производство, съхранение, разпределение и използване на енергията“ и „Развитие на образованието“.

Подкрепете ни

Теми:
Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата