По-ниски резултати по БЕЛ в 4. клас

4 юни, 2013 13:26 | | Няма коментари

Резултати по български език и литература през тази година са по-ниски в сравнение с предходната година. Това показват данните от националното външно оценяване (НВО) за 4 клас. Експертите ги обясняват с изцяло новия формат на изпита по БЕЛ.

Най-ниските постижения по предмета са свързани с откриване на нравствени послания в творбата, тълкуване на поведението на литературните герои, аргументиране на личен избор и доказване на собствено мнение. Основните слабости, наблюдавани от експертите през годините са 7. Сред тях са недостатъчно работа с текст и върху тест и недостатъчна работа за разбиране на процеси и явления.

По математика експертите намират слабостите при геометричните задачи, при текстовите задачи и при задачите от отворен тип.

Анализаторите на МОН са определили 4 акцента в работата за следващата година. Сред тях са практическата насоченост на знанията и възможностите за придобиване на съвременни компетентности.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата