С изпити по химия и теология продължава кандидатстудентската сесия на СУ

2 юни, 2013 10:46 | Висше образование | Няма коментари

С изпити по химия и теология продължава кандидатстудентската сесия на СУ

Започнаха изпитите по химия и теология (устен), с които продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Вариант № 3 изтегли Любомир Кръстев от гр. София. На изпита по химия се явиха 787 кандидат-студенти, а по теология 52.

Конкурсният изпит по Химия е писмен с времетраене 4 астрономически часа. Той се състои от две части. Първата част е от 20 тестови въпроса, включващи материал по неорганична и органична химия с изборен отговор (един от пет). Втората част включва 4 логически задачи (2 по неорганична и 2 по органична химия).

Отговорите на въпросите от теста се събират един час след началото на изпита. На всеки въпрос трябва да се отбележи само едно вярно решение. Въпроси с повече от един отбелязан отговор се приемат за невалидни. За всеки верен отговор на въпрос от теста се дават 2 точки. Максималният брой точки за теста е 40.

Логическите задачи включват по няколко условия. Оценяват се само верни отговори на поставените в тези условия въпроси. Някои от въпросите може да изискват обяснение на определени химични факти или закономерности. В такъв случай се очаква кратко обяснение и само на това, за което се пита.

сесия При решаване на логическите задачи кандидат-студентите трябва да покажат: че разбират учебния материал, притежават определен минимум от знания по химия, които умеят да приложат за конкретни химични проблеми, както и че имат добра химична култура. Обемът на задачите е съобразен с времетраенето на изпита. Общият брой на точките от втората част на изпита е 80. В зависимост от сложността, всяка задача носи от 15 до 25 т.

Устният изпит по теология се провежда върху предварително обявени теми, за които е препоръчана литература. Оценяват се степента на познаване на проблематиката; умението да се представя аналитично съдържанието на определен въпрос; участието на личния опит при формулиране на теоретичния отговор.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата