Още 15 дни се подават документи по програма „Старт в кариерата“

14 юли, 2013 06:47 | Денят, Професия | Няма коментари

Още 15 дни се подават документи по програма „Старт в кариерата“

Остават 15 дни, в които млади хора, желаещи да започнат работа в администрацията, могат да кандидатстват за участие по програма “Старт на кариерата”. Крайният срок е 29 юли. Документите се подават лично в бюрата по труда по регистрация, като всеки младеж може да кандидатства едновременно за три работни места, но само за едно работно място при един работодател по програмата.

Документи могат да подават само младежи регистрирани в бюрата по труда като търсещи работа лица – безработни, заети или учащи (с изключение на учащи в редовна форма на обучение), които отговарят на условията за кандидатстване, но не са работили по придобитата от висшето образование специалност. По програмата могат да кандидатстват младежи на възраст до 29 години (ненавършени до 29 юли 2013 г., вкл.), които са завършили висше образование и са придобили образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър” (“специалист“), “бакалавър”, “магистър” или “доктор” в зависимост от изискванията на работното място.
Както е известно, програмата “Старт на кариерата” дава шанс на млади висшисти да започнат работа и да натрупат трудов стаж и опит по своята специалност. Одобрените младежи ще получават от държавата заплата 400 лева в рамките на 9 месеца. По програмата се поемат и дължимите от работодателя осигуровки, допълнителните възнаграждения по КТ, годишният платен отпуск и болничните. Общо за страната по стартиралата процедура за 2013 г. са заявени 2256 работни места в централните ведомства, областните или общински администрации. Търсят се предимно младежи, завършили право, икономически специалности, компютърни специалисти, филолози, инженери, еколози, медицински специалисти, историци, архитекти, строители и др. В общинските администрации и в областните управи най-много от местата са за икономисти, строителни инженери, архитекти, юристи, специалисти в областта на компютърните системи и технологии.

Пълният списък на заявените работни места по процедурата, условията и необходимите документи за кандидатстване могат да се намерят на интернет страниците на МТСП и Агенцията по заетостта на адреси http://www.mlsp.government.bg и http://www.az.government.bg, както и във всички бюра по труда.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата