И детските градини в програмата „Училищен плод“

15 август, 2013 06:06 | Денят, Средно образование | Няма коментари

И детските градини в програмата „Училищен плод“

Правителството измени Наредбата за условията и реда за прилагане на схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения „Училищен плод“. Промените водят до разширяване на кръга на обхванатите от нея деца и ученици, облекчаване на режими за доставчиците и за предоставянето на плодовете от детските градини и училищата. В схемата ще се включат и децата от първа и втора група в детските градини. Предвижда се, когато част от децата и учениците отсъстват, плодовете и зеленчуците да бъдат разпределяни между присъстващите в групата или класа, а не да бъдат връщани.

Схемата „Училищен плод” се прилага успешно в страната ни от 2010 г., като броят на участващите в нея нараства с всяка учебна година. От 478 учебни заведения със 118 694 деца през 2010/2011, участващи в нея през 2012/2013 са 1300 учебни заведения със 180 000 деца. По искане на България, на база успешното усвояване на повече от 75% от финансовите средства на ЕС, за учебната 2013/2014 година за прилагане на схемата на страната ни са предоставени 2 146 000 евро, което е със 700 000 евро повече от индикативния бюджет.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата