УНСС търси нови професори и доценти

25 септември, 2013 12:39 | Висше образование | Няма коментари

УНСС търси нови професори и доценти

УНСС търси нови професори и доценти. До края на септември тече конкурс за професори по Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси и социално осигуряване) и История на философията. В края на месеца приключва и конкурсната сесия за доценти по:

  • Икономика и управление (управление на проекти в туризма)
  • Икономика и управление (управление на продажбите, търговско предприемачество)
  • Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводна отчетност)
  • Политическа икономия (поведенска икономика)
  • Икономика и управление (иновации и инвестиции в бизнеса)
  • Планиране (изследване на операциите)
  • Политология (международни отношения и външна политика: национализми и малцинства)
  • Гражданско и семейно право

Освен за тях текат и конкурс главен асистент по:

  • Световно стопанство и МИО (международен маркетинг)
  • Организация и управление извън сферата на материалното производство (управление на публичните институции и организации)

Документи се подават в дирекция „Наука”, сектор “Научни съвети и конкурси” при УНСС – София, кабинет 2038.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата