НПСС: 1 млн. лв. за външни консултанти в науката е кощунство срещу българските учени

22 октомври, 2013 15:26 | Финансиране | 1 коментар

НПСС: 1 млн. лв. за външни консултанти в науката е кощунство срещу българските учени

Националното представителство на студентските съвети изрази искреното си възмущение от фактите, изнесени в публичното пространство, относно предоставянето на публични средства в размер на 1 млн. лева по споразумение между България и Световната банка, за консултантски услуги в сферата на иновациите, сключено на 26 юли 2012 година. Това стана ясно по време на пресконференция.

Представителството изпрати отворено писмо до медиите, в което изразяват възмущението си от действията в тази сфера:

България е страната на последно място в Европа по финансиране на научните изследвания и иновациите. Бюджетите на изследователските институти към БАН са на абсолютния минимум, а целевите средства за научни изследвания към висшите училища възлизат на мизерните 2,8% от държавните субсидии.

Българските студенти нямат възможност да осъществят пълноценни практики, потенциалът на българските докторанти остава неоползотворен, а академиците ни със световни достижения са непотребни никому, доколкото това зависи от политиците ни. Капацитетът на всички участници в системата се похабява, а същевременно с това правителството ни финансира чуждестранни чиновници, за да правят изследвания от компетенциите на българските учени и професионалисти в сферата на иновациите и управлението на политики в сектор „Научно-изследователска и развойна дейност“ (НИРД).

НПСС категорично оспорва компетентността на външния консултант, който е бил ангажиран от страна на държавата ни по споменатата програма за аналитични услуги в областта на иновациите във връзка със създаването на Иновационна стратегия за интелигентна специализация.

След направено изследване, от страна на Комисията по учебна и научна дейност към НПСС, по въпросите на „интелигентната специализация“ в България, с които е ангажирано Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и консултантите от Световната банка, бе установено, че направената „специализация“ е нито интелигентна, нито е „специализация“.

Зад процеса по разработване на иновационните политики в страната ни прозира шокиращо непознаване на материята по т.нар. Smart Specialization Strategy (S3) Concept на Европейската Комисия (ЕК).

ЕК изисква активното участие на университетите в процеса по интелигентна специализация, който по същество представлява предварително условие за достъп до средствата по Кохезионната политика в частта им за финансиране на научни изследвани и иновации.

Резултатите от изследването ни показват, че нито университетите са били активно привлечени в процеса, нито са били спазени стъпките (както са начертани от ЕК), нито има необходимата публичност, прозрачност и ангажиране на гражданското общество, нито регионалният елемент е включен в която и да било от мерките по проекта за Стратегия за „интелигентна специализация“, въпреки че става въпрос за концепция в сферата на регионалното планиране и развитие на иновациите.

Изследването е дело на млади професионалисти, незаплатени солидно от правителството ни, и ще бъде предоставено на българската държава и бизнес не срещу 1млн. лв., а срещу държавнически ангажимент за по-отговорно отношение към системата на научните изследвания и иновациите в България.

Със свое писмо от м. април 2013г. до тогавашния министър на икономиката – г-н Асен Василев, НПСС пожела да съдейства посредством експертизата на студентската общност по отношение на процесите в сферата на иновациите и цялостните политики по реализация на Националната програма за реформи, но писмото ни получи мълчалив отказ.

Все още не е късно да се коригира процесът по проектиране на иновационните политики за следващите 7 години. Те могат да изиграят жизненоважна роля за ре-стартирането на българската икономика, или да се превърнат (в случай на слабо планиране) в механизъм за безпредметно „прахосване“ на публични средства на българския и европейски данъкоплатец

Подкрепете ни

Теми:
Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата

  1. Петю коментира на 22 октомври, 2013 г., 16:01 ч.

    Добър ден, ще се сетите, но късно. Правителството на ГЕРБ са раздали и последната троха хляб. Образование няма, здравеопазване няма и тн. Не само те са виновни, а всички и най-вече ние, които ги търпим.