Приемат документи за Еразъм в „Д. А. Ценов“- Свищов

22 октомври, 2013 11:10 | Денят | Няма коментари

Приемат документи за Еразъм в „Д. А. Ценов“- Свищов

Всички преподаватели и служители от администрацията на Стопанска Академия, желаещи участие по програма „Еразъм” с цел преподаване или обучение, могат да подадат заявление за участие в офиса на ЦМСП. В него трябва да посочат избрания университет и ориентировъчен период за провеждане на мобилността.

Желателно е подаването на заявлението да се извърши в срок до 31 октомври 2013 г., за да се проведе съгласуване и селекция съобразно отпуснатия брой места от Националната агения за текущия период.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата