Клисарова: Предвижда се промяна във финансирането на висшите училища

17 януари, 2014 01:47 | Висше образование | Няма коментари

Клисарова: Предвижда се промяна във финансирането на висшите училища

Предвижда се промяна във финансирането на висшите училища. Тя е свързана повече с качеството и реализацията на младите хора на пазара на труда. Това заяви образователният министър Анелия Клисарова по време на изслушване в Комисията по образование.

„Основно ще наблегнем на три направления – индикаторите по критерий „качество” са три – учебен процес, научни изследвания и реализация/ връзка с пазара на труда. Когато обединим тези индикатори се извършва класация на университетите. Тогава, в зависимост от професионалните направления, тези университети получават бонус за класиране на първите три места. По този начин стимулираме университетите да развиват тези направления, в които са най-силни. Разделили сме университетите на две групи – това са педагогически, природо-математически, математически, аграрни науки, ветеринарна медицина. Те в момента имат стратегическо значение за развитие. Втората група са: хуманитарни, социални, правни науки, здравеопазване, спорт, сигурност и отбрана.” Така министърът разясни предвидените промени в Стратегията за висше образование.

Университетите от първа група при класиране на първо място ще получат 58% повече от субсидията си, класирани на второ място – 29%, за трето място – 22%. При второто направление цифрите са малко по-малки, защото те нямат такова стратегическо значение.

Променяме и единния разходен стандарт като по този начин се цели регулиране на приема за специалности, в които няма достатъчно кандидати като инженерни и педагогически.

„В момента не предвиждаме разкриване на нови висши учебни заведения“, заяви Клисарова в отговор на зададен въпрос. „Почти всеки колеж иска да стане висше учебно заведение, почти всеки университет иска да разкрие нов свой филиал, а всеки град иска да си има свои факултет, колеж или университет. До приемането на Стратегията за висше образование нови университети обаче категорично няма да се разкриват, но пък ще се мисли евентуално за разкриване на практически центрове за обучение.”

Образователното министерство е поръчало проучване за специалистите по икономическите направления, от които ще има нужда всеки един регион до 2020 година. На базата на това проучване ще се създаде възможност за разкриването на допълнителни бройки в определени специалности, от които има реална потребност.

„Сегашното правителство доразвива Рейтинговата система за висшите училища в България, тя ще става все по-добра и ще решава проблемите на системата“, коментира от своя страна председателят на Съвета на ректорите проф. д-р. Ваньо Митев. Според него държавата може да използва Рейтинговата система, за да поръчва специалностите, от които има нужда на най-добрите университети в страната. „Така ще се стигне до закриване или преструктуриране на ВУЗ-ове“, прогнозира проф. Митев. От Клисарова той поиска да се стимулира доброволното обединение на университетите и да се създаде законова възможност българските университети да изнасят свои факултети в чужбина.

Косара Белниколова
Снимка: Авторът

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата