Intel обединява усилията си с доставчици на Cloud услуги

20 януари, 2014 13:02 | PR сфера, Денят, Технологии | Няма коментари

Intel обединява усилията си с доставчици на Cloud услуги

За да помогнат на IT организациите да правят по-добри, по-информирани решения за покупка и да осигурят оптимална производителност за техните облачни приложения, Intel Corporation си сътрудничи с 16 водещи доставчици на облачни услуги (CSP)от цял свят, за да се въведе програмата „Intel® Cloud Technology“. Тази първа по рода си инициатива ще предостави на потребителите в облака ясен поглед върху технологиите, захранващи инфраструктура CSP, преди да направят покупка на каквито и да било услуги или поръчки.

Предвид, че се очаква приходите от инфраструктура-като-услуга (IaaS) да се увеличават с 41% годишно до 2016 година3 и повече компании обмислят аутсорсинг на своите ИТ услуги, технологията, която захранва облачно-базирани услуги и приложения, е по-важна от всякога. CSPs, които участват в новата програма на Intel, ще бъдат разпознати по използването на знака “Powered by Intel® Cloud Technology”, за да отличават техните Intel-базирани инсталации, когато възможностите за производителност и сигурност на основния хардуер стават ясни за крайния потребител.

Програмата Intel Cloud Technology се основава на сътрудничеството, обявено през септември миналата година между Amazon Web Services * (AWS) и Intel да съобщават на клиентите за спецификациите, производителността, качеството и ползите за сигурността на Intel технологиите, използвани в AWS инсталации.

„Както при избора на автомобил, видът на двигателя, който движи облачните услуги драстично влияе на производителността и ефективността“, каза Джейсън Уаксман, вицепрезидент Data Center Group и генерален мениджър, Cloud Platform Group, в Intel. “ Клиентите на облачни услуги искат да знаят върху какви технологии работят техните приложения, защото те имат пряко въздействие върху бизнеса им. За първи път потребителите ще имат прозрачността, за да изберат технологиите, които са оптимални за изпълнение на техните приложения в облака. “

Отчита се, че хетерогенната среда в облачната инфраструктура може да доведе до от 40%-до 60% вариации на производителността. Поради това, крайните потребители все повече търсят по-добра представа за производителността, възможностите и разходите при много случаи, които ДОУ предлагат, така че те могат да получат подходящия размер и тип на услугите, които съответстват на техните специфични работни натоварвания.

„Ключът към гъвкавостта, производителността и икономиите при използване на публичния облак са изборът на качествен доставчик с производителност и възможности на платформата, които отговарят на нашите специфични нужди,“ каза Дон Уитингтън, CIO на Florida Crystals (собственик на Domino Sugar и C&H Sugar). „С нашата CSP Virtustream участваща в програмата Intel Cloud Technology, сега сме наясно с основния хардуер, който захранва услугите, които купуваме и ние можем да направим по-добър избор, за да осигурим, че имаме оптимална производителност при работно натоварване за нашите инвестиции.“

Зад програмата: Когато секундата има значение

 Дори много малка промяна в производителността в облака може да повлияе на продажбите на сайтове за електронна търговия. Например, Shopzilla* увеличи приходите си с до 12% чрез ускоряване на времето за зареждане на страницата от 7 на 2 секунди. За корпоративните и други купувачи на ИТ, които оценяват хибридни или публични облачни услуги, CSP-тата участващи в програмата Intel ® Cloud Technology ще представят подробна информация за наличните процесори, характеристики за ускорение на  хардуера, съхранение на данни, софтуер и мрежови възможности – всички от които могат да имат да имат значително въздействие върху приложения, разходи и опит за крайните потребители.

CSPs ще промотират ползите за потребителите на от Intel облачните технологии, които захранват техните услуги чрез множество канали. Възможностите, които са наличниднес от участващите CSPs имат за цел да увеличат значително производителността на приложенията и сигурността на данните на крайните потребители, и включват Intel® Turbo Boost Technology, Intel® Advanced Vector Extensions (AVX), Intel® Data Protection Technology with Advanced Encryption Standard New Instructions (AES-NI), и Intel® Virtualization Technology (VT).

Освен това, Intel ще прави директни маркетингови кампании и ще участва в съвместни маркетингови дейности с ДОУ партньори в програмата, за да образоват клиентите си за основните технологии, тяхното въздействие върху производителността на приложения, изживяването на потребителите и в крайна сметка на бизнеса. Разбирането на възможностите  на услугите помага на потребителя на облачни технологии да направи по-добър избор, което може да доведе до значителни икономии на разходи.

Например, Novartis Pharmaceuticals* извърши обширен анализ на примери, за да открие, че изборът на премиум с висока производителност инсталации биха предоставили на компанията до 65% спестяване на разходи2 спрямо опциите с по-ниска цена, и по-ниска производителност, когато има съвпадение на наличните възможности със специфичните изисквания на своите работни натоварвания. Той също така позволи на компанията да намали значително времето, прекарано в обработка, като създава по-бърз оборот на проекти.

„Rackspace има клиенти от цял свят, които ни се доверяват, за да отговорим натехните нужди от облачна инфраструктура,“ каза Rajeev Shrivastava, вицепрезидент на продуктовия маркетинг на Rackspace. „Нашето участие в програмата Intel Cloud Technology засилва способността ни да предоставяме по-широка гама от хибридни облачни решения за оптимизиране на производителността на приложенията, и помага да уверим нашите настоящи и потенциални клиенти, че Rackspace ще поддържа техните критични за бизнеса услуги в облак, който е разработен с най-добрата налична технология.“

 

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата