Издателство „Инфодар“ с нова книга – „Стоп на остаряването“

14 февруари, 2014 11:14 | PR сфера, Книги, Свободно време | Няма коментари

Издателство „Инфодар“ с нова книга – „Стоп на остаряването“

Как да спасим човечеството от възрастова дегенерация и  така да го доведем до безгранична младост и здраве?

Кои са седемте смъртни гряха на остаряването?

Тази книга представя, възможно най­опростено, биологичните детайли на човешкото остаряване и реалистичните перспективи за справянето с него.

Д­р Обри де Грей създава своята платформа SENS – Стратегии за постигане на незабележимо стареене с инженерни методи – с цел прилагането на регенеративната медицина към процеса на стареене. Целта му е не само да забавим часовника (амортизирането на организма), но и да го върнем назад, като поправим щетите. Стремежът е тези терапии да променят минимално метаболизма и да бъдат насочени само към инертните странични ефекти от него. Като се има предвид съществуването на пределна скорост на биомедицинския напредък, би било нереалистично да очакваме тези терапии да са съвършени, но според д­р Обри де Грей коригирането на възрастовите увреждания (преди да са преминали в болести) може да се окаже по­лесно от предотвратяването им. Той обявява война на остаряването, като първо трябва да бъде преодоляна неохотата на обществото да погледне сериозно на него.

Книгата дава отлична възможност да се запознаем с основните дисфункции на стареещия организъм, както и с постигнатото от геронтологията и гериатрията до момента.

Ерудирано и колоритно, посланието на д­р Обри де Грей е иновативно за науката и среща както поддръжници, така и опоненти.

Досега обаче никой не е успял да обори твърденията му. Списанието на Масачузетския технологичен институт „Technology Review” обяви през 2005 г. награда от 10 000 долара за учения или екип от учени, които успеят да оборят теорията на Обри де Грей. Фондация „Матусал” на Де Грей предлага същата сума и наградата се удвоява, но до момента двайсетте хиляди долара все още не са спечелени.

Целта на книгата е и да даде тласък за промяна на общественото мнение спрямо мисленето за остаряването. Според д­р Обри де Грей най-напред трябва да бъде преодоляна неохотата на обществото да погледне сериозно на него, тъй като идеята за елиминиране на остаряването предизвиква лавина от страхове и резерви. Съществува дори схващане, че остаряването е мистериозен феномен, качествено различаващ се от болестите, за което д-р Де Грей смело заявява с убедителни доводи, че „на остаряването не е присъща приписваната му тайнственост, която да го прави неразбираемо за нас. То не е тиктакаща бомба със закъснител, а просто акумулиране на увреждания. Също като остаряването на автомобила или къщата, остаряването на тялото е просто проблем на поддържането. И, разбира се, има стогодишни автомобили и хилядолетни сгради (поне в Европа), които функционират и досега така добре, както и непосредствено след построяването им… макар да не са били предназначени да издържат и част от това време.

Прецедентът на автомобилите и сградите дава повод поне за предпазлив оптимизъм, че остаряването може да бъде отлагано посредством достатъчно старателно и често поддържане.”

Д-р Обри де Грей обявява остаряването за майка на всички болести и обявява война на влошената жизненост, различните възрастово обусловени болести и преждевременното състаряване поради клетъчна хипо-  и дисфункция на организма. Той формулира седем нарушения, които могат да се преодолеят, а именно: клетъчна атрофия и загуба на клетки, отпадъци извън клетките, кръстосани връзки извън клетките, клетки, устойчиви на смърт, митохондриални мутации, отпадъци вътре в клетката и ядрени (епи)мутации.

Макар теорията на д-р Де Грей да цели забавяне на процеса на остаряване, той отказва да говори за „безсмъртие”, когато става въпрос за работата му.

Ключов е моментът за пределната скорост на биомедицинския напредък , който ще ни позволи да отлагаме остаряването. Обобщение на тази идея е терминът „втора космическа скорост към дълголетието”. Аналогията с втората космическа скорост води към идеята за преодоляване на гравитацията.

Терапиите, които се разработват в момента, не са съвършени и оптимизирането им с методите на SENS ще е необходимо време.

„Трудовете на д-р Де Грей в областта на митохондриалната дисфункция и тяхното отражение върху целия организъм са иновативни за науката”, споделя проф. д-р Христо Гагов, научен редактор на книгата. По думите му в тях се прави логична връзка межд генерираните в увредените митохондрии електрони, изнасянето на тези електрони извън клетката, последващото окисление на циркулиращи в кръвообръщението молекули (на първо място холестерол) и чрез тях – увреждането на клетки из цялото тяло. „Този нов синтез е основната хипотеза, свързваща митохондриалните дисфункции с остаряването и произтичащите от него патологии. Напълно справедливо, лансираната от Обри де Грей хипотеза намира значителна подкрепа и се приема от учените”, допълва проф. Гагов.

Проф. д-р Обри де Грей е един от най-изявените биогеронтолози днес. Бакалавър по компютърни науки, той получава докторска степен по биология от Университета в Кеймбридж и се концентрира върху проучвания за алтернативни подходи към отлагане на остаряването. Така създава платформата SENS – Стратегии за постигане на незабележимо стареене с инженерни методи. До момента са проведени шест конференции на SENS. Д-р Де Грей е главен научен изследовател и основател на SENS Research Foundation към Queens College в Университета в Кеймбридж.

Д-р Де Грей е член на Обществото на геронтолозите в Америка, на Американската асоциация по въпросите на остаряването, на Международната асоциация по биомедицинска геронтология и др. научни и изследователски институции, както и главен редактор на сп. „Rejuvenation Research“.

Майкъл Рей е автор на научни статии и рецензии в научно-изследователски престижни списания. Голяма част от работата му е посветена на платформата на SENS за антиейджинг биомедицината и адаптирането  за по-широка публика. Асистент и сътрудник на д-р Обри де Грей, Майкъл Рей е член на Обществото за калорийна рестрикция.

Научен консултант на книгата „Стоп на остаряването“ е проф. д-р Христо Гагов,  ръководител на катедра „Физиология на животните и човека“ в Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Проф. Гагов е ръководител и на лабораторията „Възбудими клетки“ и на магистърската програма „Физиология на животните и човека“. Участвал е в редица национални и международни научни проекти и има над 50 публикации, от които около 40 са в реномирани международни научни списания. Научните му интереси са в областта на физиологията на гладки мускули и сърце, действие на невромедиатори, хормони и тъканни (паракринни) медиатори, регулация на клетъчната възбудимост, биоенергетика и метаболизъм, и др.

Консултант на книгата от SENS Research Foundation е д-р Вера Богданова, клиничен кардиолог и член на фондацията на д-р Обри де Грей. Д-р Богданова е била асистент в Медицинска академия, София (1999 – 2005), от осем години живее и работи във Франция. Член е на Академията на науките, Ню Йорк, както и на Научния и организационен комитет на Асоциацията на парижките кардиолози. Научните  интереси са свързани с ранната диагностика на атеросклерозата преди нейната клинична изява. Има научни публикации в България, Франция, Съединените щати, Великобритания.

Подкрепете ни

Теми:
Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата