Програма „Хоризонт 2020“ финансира науката и образованието

12 февруари, 2014 13:11 | Професия | Няма коментари

Програма „Хоризонт 2020“ финансира науката и образованието

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията организира ден, посветен на отворените конкурси в областта на информационните и комуникационни технологии. Целта е посетителите да бъдат запознати с новата Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.

Веднага след като началникът на отдел „Европейски програми и проекти“ Тотка Чернаева презентира пред присъстващите базисните начала на „Хоризонт 2002“, конактното лице по ИКТ Ели Канева представи отворените конкурси в сферата на науката, по които вече се приемат документи за кандидатстване. Първият от тях е за промотиране равенството на половете в провеждането на научни изследвания. Там се включват темите „Финансиране на жените за участие в науката“ и „Подкрепа за научните организации, внедряващи жени“. Друг конкурс цели да направи научното обучение  и кариера по-привлекателни. Предвидени са и средства за интегриране на обществото в науката и иновациите, като един от предложените начини е чрез научни кафета и изложби.

С финансиране от 77 млрд. евро, една от многото възможности, които „Хоризонт 2020“ дава, е именно развитие на науката и образователните институции. Като политическа цел се посочва укрепване конкурентноспособността на Европейския Съюз. Програмата за периода 2014-2020 за пръв път обединява целия тематичен цикъл от започването на базови изследвания до лансирането на готови продукти. Координаторите наблягат и на улеснения достъп до реално финансиране.
Трите основни приоритета на „Хоризонт 2020“ са:
 – постижения във фундаменталната наука;
 – индустриално лидерство – иновации в малките и средните предприятия;
 – социални предизвикателства – внедряване на иновации от сферата на информационните и комуникационни технологии в здравния сектор, транспорта, образованието и др.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата