Близо 60 000 ученици решаваха теста по „Човек и общество“

13 май, 2014 14:53 | Тестове | Няма коментари

Близо 60 000 ученици решаваха теста по „Човек и общество“

Близо 60 000 четвъртокласници решаваха теста по „Човек и общество“. Това е последното национално външно оценяване за учениците тази година. В него участваха 95% от общия брой четвъртокласници през учебната 2013/2014 година.

Както в останалите тестове,  учениците отговаряха на 19 въпроса, като 16 от тях от затворен тип и  3 въпроса от отворен  тип – за допълване. Верните отговори на всяка от задачите се оценяват с 1 точка, с изключение на задача №17, която носи 2 точки.

Със задачите се проверяват важни знания и умения, необходими за успешното обучение в следващия клас. Те са свързани с основни представи и понятия от историята и от географията на България, с формирането на правилно екологично поведение и на отношение към културното наследство.

Проверяват се уменията на четвъртокласниците да осъществяват аналитико-синтетична дейност, насочена към осмисляне на значимостта на историческите събития,  на връзки и отношения, характерни за разнообразните проявления на природата, труда на хората и техните взаимоотношения; да правят изводи относно изучавани обекти, личности и събития; да разчитат и ползват географска карта.

Чрез специализирания сайт за външно оценяване  в IV клас беше проследено началото и края на изпита във всяко училище и бе направен извод, че всички изпитвания са протекли безпроблемно.

 

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата