Европа отпусна 1,34 млрд. лева за наука и образование

22 май, 2014 13:01 | Денят, Наука | Няма коментари

Европа отпусна 1,34 млрд. лева за наука и образование

Министърът на образованието и науката Анелия Клисарова изрази днес задоволството си, че за първи път България ще има оперативна програма, насочена специално към инвестиции в науката и образованието за постигане на интелигентен растеж. Общата стойност на новата оперативна програма е 1 340 917 048 лева, информира тя на пресконференция, след като правителството одобри документа за изпращане в Европейската комисия.

За научни изследвания и технологично развитие са заделени близо 556 милиона лева. С тези средства ще бъде укрепена научната инфраструктура, която е необходимо условие за развитие на изследователската и иновационната дейност. За учене през целия живот са предвидени 484 608 000 лева. Целта е да се спре ранното отпадане на учениците, като очакването е процентът на преждевременно отпадналите от образователната система до 2020 г. да падне до под 11 на сто. За третата ос „Образователна среда за активно социално приобщаване” се очаква да бъдат заделени 246 204 000 лева. Тази ос е насочена към децата със специални образователни потребности. Четвъртата ос е „Техническа помощ”.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата