56 830 деца са участвали във външното оценяване по БЕЛ

7 май, 2014 16:17 | Денят | Няма коментари

В националното външно оценяване /НВО/ по български език и литература /БЕЛ/ за IV клас  участваха  56 830 четвъртокласници от 1847 училища в страната, съобщиха от МОН. Това представлява 94 % от общия брой на четвъртокласниците. Този процент е съизмерим с процента на участие в НВО по БЕЛ  за миналата година.

В рамките на един учебен час учениците решаваха тест, който включва диктовка,  текст за четене и въпроси, свързани с разбирането на текста. Тестът съдържа 11 въпроса, като 5 от тях са с избираем отговор и 6 – с кратък свободен отговор.

Този изпитен формат по БЕЛ се използва за втора поредна година. Задачите от отворен тип дават информация за уменията на учениците да  разбират прочетен текст, да анализират постъпките на литературни герои, да изразяват и аргументират своето мнение в достъпна за възрастта форма. Въпросите, които проверяват тези умения, доближават формата на теста до идеите на международното изследване на грамотността PIRLS.

Училищната комисия оценява писмените работи и вписва броя точки върху писмената работа на ученика. Те дават информация на учениците и родителите им за получените резултати.

Тестът е публикуван на страницата на МОН в раздел „Общо образование“ – Национално външно оценяване /НВО/.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата