СУ мъчи кандадат-студенти с изпит по химия и журналистика

13 юни, 2014 09:00 | Висше образование, Денят | Няма коментари

СУ мъчи кандадат-студенти с изпит по химия и журналистика

Тази събота (14.06) от 09.00 и от 14.00 часа в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ще се проведат писменият изпит по журналистика и изпита по химия.

На писмения изпит по журналистика кандидат-студентите ще трябва да пишат текст в свободно избрана от автора прозаична форма, достатъчна по обем за пълноценното разгръщане на замисъла. Темите за писмения изпит са от съвременния обществен, политически, икономически и културен живот, отразен в българския периодичен печат, радиото, телевизията, интернет.
Изпитната комисия формулира изпитните теми непосредствено преди изпита. Изпитът започва с изтеглянето на една тема от кандидат-студент, като контролно се отварят поне още две теми.

Изпитът по химия също е писмен. Той е върху материал от учебната дисциплина „Химия и опазване
на околната среда“, изучавана в училище. Изпитът е от две части. Първата част се състои от 20 тестови въпроса.  Втората част включва 4 логически задачи: 2 по неорганична и две по органична химия). Задачите са с по няколко условия/въпроса, като обемът им е съобразен с времетраенето на изпита.

Писменият изпит продължава четири астрономически часа.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата