Четири кандидатстудентски изпита ще се проведат в СУ на 28. юни

27 юни, 2014 11:57 | Висше образование | Няма коментари

Четири кандидатстудентски изпита ще се проведат в СУ на 28. юни

Четири кандидатстудентски изпита ще се проведат в Софийски университет на 28. юни (събота)

Устният изпит по журналистика ще започне в 9 часа. Той протича под формата на събеседване на изпитните комисии с кандидат-студентите. До него се допускат кандидат-студентите, получили оценка на писмения изпит по журналистика не по-ниска от добър (3,50). Предмет на оценка са: обща култура и осведоменост по актуални събития; комуникативни умения; информираност и мотивация за професията.

Събеседването за специалност Изобразително изкуство също е с начален час-9. Конкурсният изпит се провежда под формата на изпит-събеседване, на който кандидат-студентите представят портфолио с авторски рисунки. Кандидат-студентите отговарят на следните въпроси: Споделете впечатленията си от посетени у нас художествена изложба, музей, галерия или друга изява на художници. Изяснете особеностите на творческия процес и изразните средства във Ваши творби, които сте представили на събеседването в оригинал.

Изпитът по музикален инструмент или пеене започва в 13 часа. Кандидатите, които се явяват с музикален инструмент, могат да ползват всички видове инструменти, използващи се в симфоничния, естрадния, духовия и народен оркестър. Кандидатите, които се явяват с пеене (класическо, народно, естрадно) трябва да си осигурят съпровод на пиано или друг музикален инструмент. Всички кандидати са задължени да изпълнят наизуст две музикални произведения по избор.

Последният изпит е по физика. Той ще започне в 14 часа. Конкурсният изпит е с продължителност 4 астрономически часа. Той се състои от тест (20 въпроса) и една задача върху материали по физика за средните общообразователни училища.

 

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата