Зам.-министър Тенева награди отличниците от „Бъди грамотен“ в Асеновград

2

[Виж в цял размер]
0134