В кое от изреченията е допусната граматична грешка?

27 декември, 2014 09:00 | Бъди грамотен | Няма коментари

В кое от изреченията е допусната граматична грешка?

В кое от изреченията е допусната граматична грешка?

А) Предлагаме да запознаеме с проблема както старите, така и новите ни колеги.

Б) Жената постави на масата хляб и сирене, предполагайки, че той е гладен.

В) Ще се видя и ще се запозная с всеки дошъл на тържеството по повод юбилея.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата