В кой ред името на епохата е написано правилно?

31 март, 2015 11:55 | Бъди грамотен | 2 коментара

В кой ред името на епохата е написано правилно?

В кой ред името на епохата е написано правилно?

А) Времето на Българското Възраждане е период на национално-освободително движение на българския народ от Османската империя.

Б) За ранно средновековие в Европа са характерни Великото преселение на народите и падането на Западната Римска империя.

В) Важни мотиви в Немския романтизъм са пътуването, природата и немската митология.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата

  1. Любка Петрова коментира на 31 март, 2015 г., 12:30 ч.

    Грешката е в отговор В.

  2. Любка Петрова коментира на 31 март, 2015 г., 12:34 ч.

    Грешката е в отговор В