Започват предварителните кандидатстудентски изпити в НАТФИЗ

17 март, 2015 09:00 | PR сфера, Висше образование | Няма коментари

Започват предварителните кандидатстудентски изпити в НАТФИЗ

“ТЕАТРОЗНАНИЕ И ТЕАТРАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ”

На 27 и 28 април (понеделник и вторник) 2015 г. за специалността “Театрознание и театрален мениджмънт” – една от основните специалности във факултет “Сценични изкуства” на Националната академия за театрално и филмово изкуство, ще се проведат предварителни кандидатстудентски изпити. Редовният  кандидатстудентски прием е от 1 до 10 септември 2015 г.

Консултации за предварителните кандидатстудентски изпити ще се проведат на 6 и 7 април 2015 г. от 14 до 18 часа. Записвания за консултациите – от 4 март до 7 април 2015 г.  включително.

Специалността “Театрознание и театрален мениджмънт” наследява специалността “Театрознание”, създадена в НАТФИЗ през 1950 г. Обучението в нея е единственото в страната, което подготвя висококвалифицирани професионалисти в областта на театралната история и теория, на театралната критика и на театралния мениджмънт, притежаващи широка информация и базисни умения както за работа в театъра, така и в сферата на журналистиката, другите изкуства и културата.

Студентите придобиват знания върху всички компоненти на театъра в съвременния културен контекст. Те се запознават в детайли с историята и теорията на българския, европейския и световния театър, с теорията на драмата, представлението и зрителското възприятие, както и с основните принципи на театралния мениджмънт, маркетинг и културна политика в областта на сценичните изкуства. В хода на следването студентите усвояват базисни умения за анализ на драматургични текстове, спектакли, общите театрални процеси, състоянието на една театрална организация и на културния пазар. Обучението има за цел да изгради практически способности за теоретични театрални изследвания, за критическо писане в широк спектър от специализирани и журналистически жанрове в печатни и електронни медии, както и за  ръководна и експертна работа в субсидирани театри, независими трупи, проекти, фестивали и други формации.

В процеса на следването студентите развиват умения за работа в екип, участват в дейността на Учебния театър, публикуват в Годишника на НАТФИЗ, участват в програмите за студентски обмен с много училища по театър в европейските страни, практикуват като сътрудници в провеждането на театрални фестивали и други форуми.

Обучението е редовно, с продължителност четири години.

Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационна степен “Бакалавър”, с  професионална квалификация “Театровед”  и “Театрален мениджър”. Те могат да работят като:

 • театрални критици и журналисти в печатните и електроните медии,
 • ръководители, драматурзи, консултанти на театри, трупи и медии,
 • ръководители и координатори на проекти в областта на сценичните изкуства и културата,
 • експерти в сферата на театралното производство, маркетинг и разпространение
 • служители в държавна и общинска администрация по култура
 • преподаватели в средните училища с профил “Изкуство”

Дипломиралите се студенти могат да продължат обучението си в магистърските програми „Театрално изкуство”, “Мениджмънт в сценичните изкуства”, както и в различни други магистърски програми у нас и в чужбина.

Предварителни кандидатстудентски изпити – 27 и 28 април 2015 г.

Редовни кандидатстудентски изпити – 1-10 септември 2015 г.

Консултации за предварителните кандидатстудентски изпити6 и 7 април 2015 г.

Записвания за консултациитеот 4 март до 7 април 2015 г.

Документи за участие в предварителните кандидатстудентски изпити се подават от 6 до 9 април 2015 г. в касата на Учебния драматичен театър, ул. Раковски”108А

 

“ЕКРАННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЖУРНАЛИСТИКА”

Предварителен кандидатстудентски изпит за прием в специалността „Екранни изследвания и журналистика“ във факултет „Екранни изкуства“ ще се проведе на 29 и 30 април 2015 г. Редовният  кандидатстудентски прием е от 1 до 10 септември 2015 г.

Консултации за предварителните кандидатстудентски изпити ще се проведат на 8 и 9 април 2015 г. от 10 до 14 часа. Записвания за консултациите – от 4 март до 8 април 2015 г.  включително.

Специалността „Екранни изследвания и журналистика“ наследява и обогатява с нови аспекти обучението на специалисти в областта на екранните изследвания и журналистиката за екранни изкуства и медии специалност „Кинознание“, която е създадена през 1973 г. с началото на кинообразованието в България. Това е първата теоретична специалност в областта на екранните изкуства, изучавана в българско висше училище. Новите учебни програми в бакалавърската програма са естествено продължение на тази установена 40-годишна образователна практика. Актуализирането и разнообразяването на дисциплините, включени в програмата, рефлектира промените в обществените очаквания към качеството на висшето образование, съобразява се с реалната професионална ситуация у нас и в чужбина, с новите интереси на кандидат-студентите и условията за практическа реализация на завършилите степента бакалавър по екранни изследвания и журналистика.

В процеса на четиригодишното обучение синхронно се изучават специални и общообразователни дисциплини, които осигуряват изграждането на експертни качества за успешно дипломираните студенти по специалността.

Обучението е редовно, с продължителност четири години.

Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационна степен „Бакалавър“, с професионална квалификация „Киновед – журналист“ и възможност за работа в следните области:

 • критическа и журналистическа практика в печатни и електронни медии;
 • експерти в областта на филмовото и телевизионното производство;
 • експерти в други области на аудиовизията и новите медии;
 • специалисти в сферата на филмовото разпространение, съхранение и използване на аудиовизуални продукти, фестивални прояви, културни събития;
 • преподаватели в средни училища с профил „Изкуство“;
 • специалисти в управлението и законовото регулиране на държавни, колективни и частни институции в областта на киното, телевизията и аудиовизията (държавни органи, обществени и частни ТВ канали, дружества за управление на авторските права);

Завършилите могат да продължат обучението си в образователно-квалификационна степен „Магистър“ в магистърските програми на НАТФИЗ – ФТИ, МЕИ и в други ВУЗ в страната и чужбина.

Предварителни кандидатстудентски изпити – 29 и 30 април 2015 г.

Редовни кандидатстудентски изпити – 1-10 септември 2015 г.

Консултации за предварителните кандидатстудентски изпити8 и 9 април 2015 г.

Записвания за консултациитеот 4 март до 8 април 2015 г.

Документи за участие в предварителните кандидатстудентски изпити се подават

от 6 до 9 април 2015 г. в касата на Учебния драматичен театър, ул. Раковски”108А

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата