Кандидатстудентската сесия в СУ започва с изпити по журналистика и математика

20 март, 2015 14:28 | Висше образование | Няма коментари

Кандидатстудентската сесия в СУ започва с изпити по журналистика и математика

Първата кандидатстудентска сесия на Софийски университет за 2015 година започва на 22.03.2015 година с изпити по математика II и журналистика (писмен).

Изпитът по математика II e писмен. Той се състои в осем задачи. При решаването на им се използват знания от различни теми на училищната програма по математика. Решаването на задачите не предполага използването на помощни изчислителни средства, предупреждват от висшето училище. Изпитът продължава 4 астрономически часа.

Изпитът по журналистика е писмен. Той има за цел да оцени способността на кандидат-студентите да създават цялостен и завършен писмен текст по зададена тема. Темите са от съвременния обществен, политически, икономически и културен живот, отразен в българския периодичен печат, радиото, телевизията, интернет. Писменият изпит продължава 3 астрономически часа.

 

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата