Ботев, Гео Милев и Йовков на изпита по БЕЛ в СУ

19 април, 2015 09:00 | Висше образование, Денят | Няма коментари

Ботев, Гео Милев и Йовков на изпита по БЕЛ в СУ

Христо Ботев, Гео Милев и Йовков се паднаха на предварителния изпит по български език и литература в Софийски университет. В 9.00 часа в 65-та аудитория на Ректората Димитър Славков от гр. София изтегли двете теми, от които явилите се на изпита можеха да избират. При избор на първата тема кандидат-студентите трябва да съпоставят цитатите:

„Светът, привикнал хомот да влачи,

тиранство и зло и до днес тачи;

тежка желязна ръка целува,

лъжливи уста слуша със вяра…”

Христо Ботев, „Борба”

и

„Кой

излъга нашата вяра?”

Гео Милев, „Септември”.

Втората тема,от която студентите можеха да изберат, е „Изпитание и избор в разказите на Йордан Йовков”.

Кандидат-студентите, които са подали заявления за явяване на изпита бяха 1281.

Специалностите, за които бъдещите студенти могат да кандидатстват след успешно положен изпит, са: Философия; Психология; Културология; Библиотечно-информационни науки; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Българска филология; Славянска филология; Балканистика; Румънска филология; Арменистика и кавказология; Предучилищна и начална училищна педагогика; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Физическо възпитание и спорт.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата