Започна втората предварителна кандидатстудентска изпитна сесия в УНСС

20 април, 2015 09:15 | Висше образование | Няма коментари

На 19 април се проведоха първите два изпита от втората предварителна кандидатстудентска изпитна сесия (единен приемен изпит на хартиен носитeл по подобие на SAT) в Университета за национално и световно стопанство. На изпита по български език и литература се явиха 1469, а на изпита по география на България – 452 кандидат-студенти.

Оценките ще бъдат обявени във вторник в сайта на УНСС, на листинги, разлепени в сградата на университета, или чрез SMS до кандидат-студентите, пожелали това.

На 26 април са предварителните изпити по математика и по история на България.

Кандидат-студентите, които са се явили и на предварителни, и на редовни приемни изпити, участват в класирането с по-високата оценка.

Приемът в УНСС е само с успешно положен кандидатстудентски изпит и минимален бал „добър“ от дипломата за средно образование.

В УНСС се обучават бакалаври в редовна и дистанционна форма в 47 специалности, в десет от които обучението е изцяло на английски език.

Всеки месец от октомври до юни включително се провеждат предварителни електронни единни приемни изпити.

Редовната кандидатстудентска изпитна сесия ще започне на 4 юли с изпита по български език и литература.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата