България заема последни позиции по конкурентоспособност в света

27 май, 2015 14:07 | Професия | Няма коментари

България заема последни позиции по конкурентоспособност в света

България заема последни позиции по конкурентоспособност в света. Това сочат данните в Годишника на световната конкурентоспособност 2015 на Института за развитие на управлението, Швейцария.

Профилът на българската конкурентоспособност, показва, че основните показатели не са претърпели съществени промени не само в сравнение с 2014, но и с нивата от 2010 г.

Основните предимства на българската икономика остават свързани с ниските цени, което прави страната уязвима на промени в международната конюктура.

Банковата криза от 2014 и високите държавни разходи оказват негативно влияние и отслабват конкурентната позиция на страната. В същото време нивото на безработица остава високо, въпреки лекото понижение. Дългосрочните фактори за конкурентоспособност – опазване на околната среда, образование, цялостна инфраструктура и здравеопазване, както и индикаторите за ефективност на бизнес процесите като ниво на производителност и качество на управленските практики, са сред най-ниско оценените и продължават да стоят като сериозно предизвикателство.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата