БАН и партньори с проект за роботизирани игри за деца с проблеми в развитието

27 юни, 2015 08:50 | Наука | Няма коментари

БАН и партньори с проект за роботизирани игри за деца с проблеми в развитието

Институтът по системно инженерство и роботика – БАН в партньорство с Университета в Ставангер, Норвегия, и Югозападния университет „Н. Рилски” – Благоевград,  започнаха работа по проект „Методологии и технологии за повишаване на двигателните и социални умения на деца с проблеми в развитието”. Продължителността на проекта е 16 месеца. Целта му е да  се разработи и въведе модел, осигуряващ  възможност на децата с проблеми в развитието да играят, от една страна, заради самата игра, а от друга – заради играта като функция за подобряване на двигателните умения и социални им контакти чрез технологии от роботиката и мехатрониката.

Проектът е екипна работа на ангажираните експерти – учени, лекари, логопеди, социални работници, психолози и специални педагози. Очаква се положително да се повлият деца и младежи на възраст от 7 до 12 години от два дневни центъра за деца с увреждания от Югозападна България, включени в проекта: Дневен център за деца с увреждания “Здравец” в гр. Банско и Дневен център за деца и младежи с увреждания „Символ на любовта“ в гр. Г. Делчев.

 

 

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата