Залезът на средновековна България или възстановяване след 1878 г. – темите по история в СУ

20 юни, 2015 12:35 | Висше образование, Денят | Няма коментари

Залезът на средновековна България или възстановяване след 1878 г. – темите по история в СУ

На днешния изпит по история на България в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ кандидат-студентите могат да избират между две теми: „Залезът на ранносредновековното Българско царство (927-1018)“ и „Възстановяване на българската държава“ (1878-1879). Общо подготвените теми по история са 17. За изпита са подали заявление 965 кандидати. Продължителността на препитването е 4 астрономически часа.

С история се кандидатства за Философия; Социология; Политология; Публична администрация; Културология; Библиотечно-информационни науки; История; Археология; Етнология; История и география; Архивистика и документалистика; Минало и съвремие на Югоизточна Европа; История и философия; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Предучилищна и начална училищна педагогика; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Физическо възпитание и спорт, както и най-новата бакалавърска програма Хебраистика.

Днес е и изпитът по математика I – писмен, от 8 задачи. Не се допуска ползването на калкулатори и други помощни средства по време на изпита освен химикалки (пишещи синьо), черен молив, линийка, триъгълник, пергел и гума. Единственото разрешено помагало по време на изпита е Справочник по математика за кандидат-студенти, издаден от Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“ не по-рано от 2007 г. (с червена корица). Времето за провеждане на изпита е 4 часа.

Подкрепете ни

Теми:
Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата