Консултации и изпити в НАТФИЗ

17 юни, 2015 10:26 | Денят | Няма коментари

К А Н Д И Д А Т С Т У Д Е Н Т С К И К О Н С У Л Т А Ц И И
АКТЬОРСТВО ЗА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР – проф. д-р Атанас Атанасов, 02/06.VІІ, 24/28.VІІІ
АКТЬОРСТВО ЗА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР – проф. Иван Добчев, 10/14.VІІІ, 17/21.VІІІ
РЕЖИСУРА ЗА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР – проф. Иван Добчев, 3/7.VІІІ
АКТЬОРСТВО ЗА КУКЛЕН ТЕАТЪР – доц. Майя Енчева, 3/7.VІІІ
СЦЕНОГРАФИЯ ЗА КУКЛЕН ТЕАТЪР – проф. Майя Петрова, 27/31.VІІ
СЦЕНОГРАФИЯ ЗА КУКЛЕН ТЕАТЪР – проф. Майя Петрова, 17/21.VІІІ
ДРАМАТУРГИЯ- доц. д-р Марин Дамянов, ас. Валентина Русева, 3/7.VІІІ; 24/28.VІІІ
ЕКРАННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЖУРНАЛИСТИКА – проф. д.н. Божидар Манов, 20/24.VІІ
ЕКРАННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЖУРНАЛИСТИКА – проф. д.н. Мая Димитрова, 17/21.VІІІ
ТЕАТЪР НА ДВИЖЕНИЕТО – ТАНЦОВ ТЕАТЪР – проф. д-р Петя Цветкова, 1/5.VІІ
ФИЛМОВО И ТЕЛЕВИЗИОННО ОПЕРАТОРСТВО – проф. д-р Теодор Янев, 6/10.VІІ
ФИЛМОВО И ТЕЛЕВИЗИОННО ОПЕРАТОРСТВО – доц. д-р Емил Рашев, 3/7.VІІІ
АНИМАЦИЯ – доц. Владислав Будинов, 6/10.VІІ
АНИМАЦИЯ – ас. Господин Неделчев, 10/14.VІІІ
ФОТОГРАФИЯ – проф. д-р Атанас Кънчев, 6/10.VІІ
СЦЕНИЧЕН И ЕКРАНЕН ДИЗАЙН – доц. д-р Мира Каланова, 6/10.VІІ
ТЕАТРОЗНАНИЕ И ТЕАТРАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ – проф. д.н. Камелия Николова, доц. д-р Венета Дойчева, гл. ас. д-р Асен Терзиев, 1/3. VІІ; 17/21.VІІІ
ФИЛМОВА И ТЕЛЕВИЗИОННА РЕЖИСУРА – проф. д-р Дочо Боджаков, 29.VІ/3.VІІ
ФИЛМОВА И ТЕЛЕВИЗИОННА РЕЖИСУРА – проф. д-р Светослав Овчаров, 3/7. VІІІ
ФИЛМОВ И ТЕЛЕВИЗИОНЕН МОНТАЖ – проф. д-р Венелин Грамадски, 29.VІ/3.VІІ
ФИЛМОВ И ТЕЛЕВИЗИОНЕН МОНТАЖ – доц. Росица Илиева, 24/28.VІІІ
АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО ЗА ТЕАТЪР И КИНО – доц. Веселин Ранков, 20/25.VІІІ

И Н Д И В И Д У А Л Н И К О Н С У Л Т А Ц И И
МЕНИДЖМЪНТ В ЕКРАННИТЕ ИЗКУСТВА, ФИЛМОВО И ТЕЛЕВИЗИОННО ИЗКУСТВО – проф. д.н. Любомир Халачев, 15.VІ/6.VІІ; 27.VІІ/10.VІІІ
МЕНИДЖМЪНТ В СЦЕНИЧНИТЕ ИЗКУСТВА – проф. Снежина Танковска, 1/15.VІІ; 10/21.VІІІ
ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО – проф. д.н. Камелия Николова, 1/3.VІІ
РЕЖИСУРА В СЦЕНИЧНИТЕ ИЗКУСТВА – проф. Красимир Спасов, 1/3.VІІ; 29/31.VІІІ (ТБА)
ПУБЛИЧНА РЕЧ – проф. Диана Борисова, 3/7. VІІІ
РЕЖИСУРА В КУКЛЕНО-ТЕАТРАЛНИТЕ ПРАКТИКИ – проф. Славчо Маленов, 20/24.VІІІ
ОБРАЗОВАТЕЛЕН И ТЕРАПЕВТИЧЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – проф. Румен Рачев, 17/21.VІІІ
ЕСТЕТИКА НА ПРИЛОЖНАТА ФОТОГРАФИЯ – проф. д-р Атанас Кънчев, 6/10. VІІ

Записването и заплащането на консултациите става на касата на Учебен драматичен театър. Работно време (от понеделник до петък): 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00; бул. „Г. С. Раковски“ 108 А.

 

К А Н Д И Д А Т С Т У Д Е Н Т С К И И З П И Т И
ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 17 ДО 21 АВГУСТ.
ИЗПИТИТЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ОТ 1 ДО 10 СЕПТЕМВРИ.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата