Международна научна конференция „Югоизточна Европа: Новите заплахи за регионалната сигурност“

1 юни, 2015 14:57 | PR сфера, Афиш | Няма коментари

Международна научна конференция  „Югоизточна Европа: Новите заплахи за регионалната сигурност“

На 2 и 3 юни колегията на департамент „Национална и международна сигурност“ на Нов български университет ще проведе научен форум, който ще даде възможност за среща и дебат на изтъкнати български и чуждестранни представители на академичната общност, изследователи и практици, експерти от държавни институции, частния бизнес и неправителствени организации, студенти и докторанти, занимаващи се с проблеми на сигурността в широкия смисъл на нейното разбиране. Тематиката, обсъждана по време на конференциите на департамент „Национална и международна сигурност“, винаги е отразявала горещите теми на сигурността като последователно вниманието през годините беше пренесено от проблемите и перспективите пред програмите за обучение на студенти в НБУ в областта на сигурността (2013 г.), през обсъждане на реформите в системата за сигурност на страната (2014 г.), за да се стигне до тазгодишната конференция, във фокуса на която са поставени новите заплахи и предизвикателства пред сигурността в Югоизточна Европа и тяхното влияние върху националната политика за сигурност.

Доказателство за качеството на провежданите от департамент „Национална и международна сигурност“ конференции е широкото участие на български участници, както и на гости от различни страни – САЩ, Франция, Холандия, Полша, Сърбия, Албания, Македония и др. Търсенето и използването на сборниците с материали, публикувани след края на конференциите под формата на годишник на департамент „Национална и международна сигурност“ също представлява доказателство за качеството на създаваните продукти по време на научните форуми. Тази година се очаква да бъде публикуван трети том на годишника, в който ще намерят място докладите на участниците в предстоящата международна научна конференция „Югоизточна Европа: новите заплахи за регионалната сигурност“.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата