Носителят на „Питагор“ проф. Язаджиев: Най-важните неща в живота са ирационалните

23 юни, 2015 09:16 | Гост, Наука | Няма коментари

Носителят на „Питагор“ проф. Язаджиев: Най-важните неща в живота са ирационалните

Проф. Стойчо Язаджиев преподава теоретична и математическа физика в СУ. Чел е и чете лекции по математични методи на физиката, обща теория на относителността, електродинамика, квантова теория на полето в плоско и изкривено пространство-време, астрофизика и космология.   Специализирал е в университетите в Гьотинген и Тюбинген, Германия.  Бил е гост професор и е изнесял поканени доклади и лекции в редица европейски университети. Ръководител на 4  успешно защитили докторанти, някои от които продължават успешно кариерата си в Западна Европа, а други в България. Ръководи научноизследователска група по теоретична и математическа физика към СУ.

Akademika.bg се среща с него по повод наградата „Питагор“, която проф. Язаджиев получи тази година.
–    Днес  малцина се ориентират към  математиката и физиката. При  вас  откъде дойде този  интерес?
– Нямам рационално обяснение за моя интерес към физиката и математика. Просто е част от мен.
–  На 33 г.  получавате  награда „За особен  принос в науката” за млад  учен. 10 г. по-късно вече  имате награда “Питагор“ за утвърден учен в  природните науки и  математиката. Върху какво е  изследователската ви  дейност и какво е значението й?
– Най-общо казано, изследователската ми дейност е върху физиката на пространство-времето, общата теория на относителността, уравненията на Айнщайн и техните модификации. Активно работя и върху приложенията на уравненията на Айнщайн и техните обобщения в релативистката астрофизика и космологията, като проблема за тъмната енергия на астрофизично  ниво, гравитационни лещи и гравитационни вълни от компактни източници. Някои от моите изследвания засягат също квантовата гравитация (гравитационни инстантони и тяхната класификация) и квантовата теория на полето в изкривено пространство време, като излъчване на Хокинг и термодинамика на черни дупки.  Една съществена част от моята научна работа е посветена и на чисто математически проблеми, свързани с уравненията на Айнщайн и техните обобщения, по-специално доказал съм редица фундаментални  теореми класифициращи регулярни решения с определени свойства в общата теория на относителността и нейните модификации. Развил съм и редица методи за конструиране на точни решения наобобщените уравнения на Айнщайн. Сериозен дял в изследователската ми дейност заема и изчислителната (компютърната) физика – компютърна симулация на астрофизични обекти и процеси.
Защо такива изследвания са важни? Причината е съвсем проста. Изследванията, на които съм се посветил,  засягат  фундаменталните категории на физиката и науката, а именно пространството и времето.  Ето защо изследванията в тази област са фундаментални за физиката и за науката като цяло.
–  Били сте лектор в чужди университети.  Сигурно сте получавали  предложения за работа в  чужбина. Какво ви задържа тук?
– И на този въпрос няма рационално обяснение. Най-вероятно причината е семейството, приятелите… Всъщност най-важните неща в живота са ирационалните.
– Преподавате във  Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и  имате поглед върху  младите хора. Какъв е интересът  към вашата наука?
–  В последно време интересът към природните науки сред младите хора не е голям поради известни причини. Независимо от това винаги има малък контингент от млади хора с подчертан  интерес към природните науки, които считат тази част от човешкото познание за свое призвание. Честно казано, няма нужда от много хора, работещи във физиката и математиката. Има нужда от  малко  на брой, но с призвание и искрено посветени на науката. Мисля, че броят на подобни хора е  инвариантен и те ще съществуват винаги. Защо има такива хора? И това е  необяснимо,  просто се раждат такива.
–  Непрекъснато пишем за български  математици, физици, химици с  отлични  успехи на
 световни олимпиади и състезания.  Какво според вас трябва да  се направи, за да останат
 тези млади хора тук и има ли  възможност за  реализацията им?
– Решението е просто. Науката трябва да се финансира по-сериозно, да има справедливост и да се премахнат всякакви формално-административни пречки  за нормално развитие на младите хора. За съжаление  в нашата  държава няма политическа воля  за това.

Яна ИВАНОВА

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата