Проф. Танев: Науката трябва да привлича повече предприемачи

28 юни, 2015 11:26 | Наука | Няма коментари

Проф. Танев: Науката трябва да привлича повече предприемачи

„За да се развиват ключови области от научното познание, трябва да се привличат повече предприемачи, местни власти, научни и неправителствени организации.“ Това заяви министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев на проведената  в София дискусия с участието на независими експерти и учени от други европейски държави. Той добави, че в резултат от активността на научната общност в България и въпреки изразявания в някои среди скептицизъм, Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ ще позволи пробив и ще бъде използвана като инструмент за създаване на високо обществено доверие по отношение на ползите от инвестиции в изследвания и иновации.

Относно недостига на финансиране на научните изследвания проф. Люк Соте от университета в Маастрихт коментира, че учените във всички държави са недоволни от финансирането. Но подобряването състоянието на науката и иновациите е свързано с интелигентната специализация. Някои области от науката ще отпаднат. „Не може да се очаква в малка страна да се изпълняват разработки във всички области на науката“, сподели виждането си Соте.

 

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата