УНИЦЕФ: 168 000 младежи в България не учат и не работят

19 юни, 2015 14:18 | Средно образование | Няма коментари

УНИЦЕФ: 168 000 младежи в България не учат и не работят

По данни на УНИЦЕФ-България около 168 000 младежи у нас нито работят, нито учат. Максимумът, който са постигнали, е основно образование – и то не при всички. Начело са българчетата с 46%, следвани от ромите – 36%, и турците – 14%. Около 3% не са посочили етническия си произход.

Според експертите все още сме далеч от една от целите на националната програма „България 2020″ – намаляване на дела на т.нар. преждевременно напуснали училище да е под 11%.  Изключения има в Южния централен район и Югоизточния район, където са подобрили показателите си и напускащите рано училище са намалели.

Причините за напускането на системата са различни – икономически, социални, образователни, етнокултурни, институционални.  Експертите напомниха, че образованието не е задължение на МОН, а на институциите като цяло, а и на родителите.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата