В ПУ най-желани – софтуерни технологии и дизайн, с най-висок бал – молекулярна биология

17 юли, 2015 07:23 | Висше образование | Няма коментари

В ПУ най-желани – софтуерни технологии и дизайн, с най-висок бал – молекулярна биология

Най-желаната от всички кандидат-студенти специалност в  ПУ „Паисий Хилендарски“ е бакалавърската програма „Софтуерни технологии и дизайн“ на Факултета по математика и информатика. При обявен държавен прием общо от 150 места за редовно и задочно обучение тя е посочена като първо желание от 592 души. За късметлиите е нужен бал над 33,48. Това съобщи зам.-ректорът на висшето училище доц. д-р Мария Стоянова. С най-близък до максималните 36 единици е минималният бал за прием на жени в няколко специалности в Биологическия факултет. В „Молекулярна биология“ записват с успех минимум 33,80, в „Медицинска биология“ – с 33,65, а в „Биология и английски език“ – с 30,25. В останалите специалности на факултета приемът за момичета също е с висок минимален бал. „Предучилищна педагогика и начална училищна педагогика“ е втората поред сред най-желаните от специалности – 545 кандидати за  130 места.  В „Психология“ кандидатите са 323 души за  130 места, в „Медицинска биология“ – 111 кандидати за 40 места, в „Молекулярна биология“ – 98 кандидати за 40 места, а  за специалността „Финанси“ 184 души се борят за 90 места. Изброените специалности като най-желани отчитат и най-високи минимални балове за прием при първо класиране, става ясно от базата данни на Университетския информационен център. С висок успех ще се записват жените и в специалностите „Психология“ и „Финанси“ – редовно обучение, като балът при тях на първо класиране е съответно 33,00 и 31,46. На първо класиране мъжете с най-висок резултат са приети в специалността „Международни икономически отношения – немски език“, редовно обучение – 30,60. Записването на новоприетите бакалаври ще продължи от 20 до 22 юли т.г., а второто класиране ще бъде обявено на 25 юли. Общо  4790 кандидати са подали документи за прием в най-голямото държавно висше училище в Южна България през тази година. През новата академична 2015/2016 година са предвидени 3779 места в бакалавърски и директни магистърски програми, като в тези бройки не е включен приемът на нови студенти във филиалите на университета Смолян и Кърджали и в Техническия колеж в Смолян. Приетите по втора, трета и т. н. заявена бакалавърска програма, които желаят да участват в следващо класиране за по-предни позиции, трябва да подадат лично или чрез упълномощено лице декларация по образец при инспектора по специалността, в която са приети до момента. Декларации се подават за всяко следващо класиране (второ, трето) в указания срок за записване. Ако не успеят да се класират за по-предната желана специалност, запазват мястото си в специалността, в която са били приети. Некласираните кандидати участват автоматично в следващото класиране и не подават декларации. Студентите, приети на трето класиране, следва да се запишат в указания срок, в противен случай губят придобитите права. Приетите, които не са се записали или не са подали декларации за участие в следващо класиране, също губят придобитите студентски права.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата