Диференцирано финансиране на образованието за повече качество

22 юли, 2015 10:35 | Мнения | Няма коментари

Диференцирано финансиране на образованието за повече качество

Мнението е на проф. Анастас Герджиков,  зам.-ректор на СУ по учебната дейност.

Продължаваме да стимулираме не качественото образование, а евтиното. Затова и стратегията, а сега и законопроектът на Министерския съвет предлагат да се въведе сериозно диференциране на финансирането според качеството на образованието във всяко професионално направление, като реализация на завършилите студенти, средна начална заплата, с която започват работа и т. н.

Такова диференциране ще доведе до увеличаване на субсидията за добрите висши училища, запазване за тези по средата и до намаляване или дори прекратяване на финансирането на най-слабите. Това ще се отрази не толкова на цели висши училища, колкото на отделни професионални направления в тях. Няма да се случи нищо апокалиптично, ако в някое техническо висше училище се закрие специалността „Право“ или „Бизнес администрация“. Така просто висшите училища с ясно очертан профил ще престанат да се разпростират в нови примамливи и непознати области и ще се съсредоточат в това да станат най-добри в областта, в която това е възможно. Финансирането според качеството и реализацията е най-ефективният механизъм за насочване на усилията на всички участници в системата към даване на качествено обучение.

 

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата