Допълнително класиране в Пловдивския университет

17 юли, 2015 07:08 | Висше образование | Няма коментари

Допълнително класиране в Пловдивския университет

Пловдивският университет обявява допълнително класиране и прием с два варианта за кандидатстване – с оценка, получена от кандидатстудентски изпит в ПУ „Паисий Хилендарски“ или друго висше училище, или от държавен зрелостен изпит. Кандидат-студенти от други висши училища, които желаят да участват в допълнителния прием, задължително подават в Университетския информационен център плик-заявление и представят служебно заверено уверение за положени изпити. По решение на ръководството за някои специалности може да бъде предложена втора възможност за прием чрез кандидатстване с допълнителен изпит. Кандидатите за допълнителните изпитни процедури подават необходимите документи (https://uni-plovdiv.bg/pages/index/812/) и квитанция за внесена сума за кандидатстване.

 

 

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата