Кабинетът иска хора със специално образование за археологически разкопки

20 юли, 2015 14:10 | Работа | Няма коментари

Кабинетът иска хора със специално образование за археологически разкопки

Нови, по-високи изискванията с цел затягане на контрола при археологическите разкопки предприе Министерски съвет. Става дума за промяна на минималната образователно-квалификационна степен за лица, кандидатстващи за получаване на разрешение за теренно археологическо проучване. С новите промени такова право ще имат само хора със степен магистър по археология или археометрия, след като са взели диплома за бакалаври по археология.
До момента такова право имат завършилите със степен магистър по „История и археология“ и най-малко 2 г. професионален опит в извършването на теренни проучвания; лица, които са в договорни отношения с българска културна, научна или университетска институция, дейността на която е свързана с опазване на археологическото наследство; както и лица, препоръчани от хабилитирано лице по съответния профил в археологическата наука в случаите, когато заявителят не е хабилитирано лице.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата