Наесен ще се кандидатства за евросредства за наука

2 юли, 2015 09:53 | Наука | Няма коментари

Наесен ще се кандидатства за евросредства за наука

От септември започва кандидатстването на европари за наука. Това може да направят български публични и частни научни организации, институти и университети, обяви зам.-министърът на образованието проф. Николай Денков (на снимката) при представянето в БАН на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Програмата е одобрена от ЕК през февруари. Най-много пари в нея има за научни изследвания и технологично развитие – 500 млн. лв.  От тази сума 200 млн. лв.  са за създаване на центрове за върхови постижения, вкл. за обновяване на научноизследователската инфрастуртура и за нови стратегически научноизследователски програми. Целта е до 2020 г. у нас да имат 3-4 такива върхови  центъра.

Още 150 млн. лв. от европейските пари за наука са заделени за създаването на 8-10 центъра за компетентност. Акцентът тук ще е приложимостта на научните изследвания в икономиката и връзката им с бизнеса. Други 110 млн. лв. ще има за изграждането на около 20 регионални научни центъра извън София. Парите ще са за модернизация на съществуващи лаборатории и научна инфраструктура. 100 млн. лв. ще е и бюджетът за международно сътрудничество. Чрез него нашите учени ще имат достъп до международни бази данни и публикации.

 

 

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата