Разрешиха работа за непълнолетни до 22 ч.

18 юли, 2015 05:54 | Денят, Професия, Работа | Няма коментари

Разрешиха работа за непълнолетни до 22 ч.

Промяна в Кодекса на труда, обнародвана в Държавен вестник, вече позволява млади хора между 16 и 18 г. да работят до 22 ч. Досега крайният срок беше 20 ч. Не се променя продължителността на работния ден за непълнолетни и малолетни – 7 ч., без право да полагат извънреден или нощен труд.  Нощен е трудът след 22 часа, а за младежите под 16-годишна възраст – след 20 ч., уточняват от Главната инспекция по труда.

Кодексът на труда става по-гъвкав по отношение на работното време – закъсненията ще се отработват във всеки друг днес от седмицата, като се спазват изискванията за задължителна междудневна и седмична почивка.

Отпада задължението на работодателите да изготвят годишни графици за платените отпуски. Част от полагаемия годишен отпуск ще може да бъде прехвърляна за следващата година, но работодателят се задължава до средата й да осигури използването му. За целта той може и еднолично да изпрати в платен отпуск конкретен работник. Запазва се давността от 2 години, след която неизползваните дни ще се погасяват.

От 21 вече могат да се сключват и еднодневни трудови договори – за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, е друга промяна в КТ.

 

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата