3000 повече обаждания за 6 месеца на телефонната линия за деца 116 111

26 юли, 2015 11:08 | Денят, Здраве, Свободно време | Няма коментари

3000 повече обаждания за 6 месеца на телефонната линия за деца 116 111
Непрекъснато се увеличава броят на обажданията към Националната телефонна линия за деца (НТЛД) 116 111, отчете Държавната агенция за закрила на детето. За първото шестмесечие на годината са приети 57 177 обаждания – с около 3000 повече от същия период на 2014 г. Реализирани са 6604 консултации, 5266 от които с деца. Само през месец юни т.г. позвъняванията са 11 000, а проведените консултации са 1369. По тази причина в агенцията са назначили двама нови психолози в екипа, разкрито е и едно ново работно място.
При всяко обаждане на НТЛД се осъществява оценка на риска и когато консултантът прецени, че такъв съществува, се уведомяват органите по закрила на детето на местно ниво.За полугодието към отделите за закрила на детето на Агенцията за социално подпомагане в страната са подадени 332 сигнала за деца в риск. В 1/3  от случаите е имало данни за пренебрегване (119) и за физическо насилие (116), за риск от отпадане от образователната система – 49, за просия – 25 случая, изоставяне от родители – 28. В 44 от случаите са постъпили данни за деца свидетели на домашно насилие между родителите.

През юни са подадени 54 сигнала за деца в риск. 12 от тях са получени от самите деца, останалите 42 – от близки или други пълнолетни лица. В 23 от случаите водещият риск е бил от физическо насилие, често в комбинация с пренебрегване. Сигналите за неглижиране са втори по честота – 18.

Децата търсят помощ и подкрепа на телефон 116 111 при семейни проблеми (конфликти с родители, с братя и сестри), психосоциални проблеми (тревожност, самота, страхове), насилие, училищни проблеми и др, за взаимоотношения с връстници (любовни връзки, приятелства); за информация за правата си, за компетентни органи и програми.

С телефон 116 111 се свързват и млади хора, които търсят консултация и подкрепа за намеренията си да влязат в ранно съжителство. Това е индикатор, че те нормализират такива отношения, но има момчета и момичета, които ги осъзнават като нередни, нежелани или пречещи на плановете им за развитие. Само през месец юни експертите на НТЛД са дали 14 консултации по темата за ранния брак, в такива случаи на младежите се разяснява, че подобни съжителства са нарушение на закона и техните права и застрашават тяхното бъдеще.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата